کارخانه(واحد1): شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، میــــدان ابتکار، خیابان ابتــــکار جنــــوبی، خیابان 251 
کارخانه(واحد2): 
شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، میــــدان ابتکار، خیابان ابتــــکار جنــــوبی، خیابان 201
 
کدپستی: 81978-71581

تلفن: 071-37744389-94

فاکس: 071-37742382


ایمیل: info@spdonya.com